מן העיתונות

מן העיתונות – שנת שמיטה

עיתון משפחה – גליון סוכות

עמוד 1 –  יג' תשרי תשעה

עמוד 2 –  ג-י חשוון תשע"ה

 

עיתון המודיע 10/12

כתבה מה- 12 ספטמבר 2014

כתבה מה- 19 ספטמבר 2014

 

עיתון מיום ליום כתבה מה- 18 ספטמבר 2014

עיתון בשבע כתבה מה- 23 ספטמבר 2014

עיתון יתד נאמן כתבה מה – 18 ספטמבר 2014

 

עיתון גילוי דעת – פסח תשע"ה

עיתון בקהילה – פסח תשע"ה